dilluns, 20 d’octubre de 2014

Benvinguda!!

Us dono la benvinguda al taller de "Creació de publicacions i manteniment de blocs i web". 


 Aquest taller consta d'un total de 15 hores,  10 hores presencials (cinc sessions de dues hores) i 5 hores no presencials de tasques individuals. En aquest taller hi ha dos objectius generals: contribuir en el desenvolupament de la competència digital dels docents i ajudar a fer un ús pedagògic de les eines digitals a l’aula amb un enfocament competencial. Treballarem 5 mòduls, un per cada sessió presencial. Dins de cada mòdul hi haurà una part de teoria i tutorials i una part practica. Entre tots segur que treure’m molt de profit, ànims i bona feina. 


Saida Casanova Casanova